گروه A3MT ارائه دهنده خدمات تخصصی در حوزه فن‌آوری اطلاعات با همکاری میلاد طاهرخانی، مهدی طاهرخانی و علیرضا شاه محمدیان