ویژه برنامه‌ سالگرد ارتحال امام خمینی در مرکز اسلامی مسکو