پشتیبانی شبکه های کامپیوتری

نگهداری و پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری پس از اجرای اصولی شبکه و برقراری امنیت پا به عرصه می گذارد، در واقع نگهداری و پشتیبانی شبکه باعث بروزسازی سیستم ها و تجهیزات شده و مشکلات احتمالی که در مرور زمان بوجود می آیند را رفع می کند. پشتیبانی شبکه می تواند از هدر رفت سرمایه های شرکت ها جلوگیری نموده و با افزایش کارایی سیستم ها باعث بهبود وضعیت شبکه می گردد. در ادامه بعضی از فرآیندهایی را که همکاران ما در زمینه پشتیبانی و نگهداری شبکه انجام می دهند را به شما معرفی می نماییم.

  • عیب یابی شبکه
  • مانیتورینگ شبکه

خدمات ما در زمینه پشتیبانی از شبکه شامل

عیب یابی شبکه
طراحی شبکه های کامپیوتری