نرم افزارها و سرویس ها

مرحله آخر در راه اندازی شبکه های کامپیوتری ، نصب، راه اندازی و تنظیم نرم افزارها و سرویس های مورد نظر جهت ارائه انواع خدمات به کاربران می‌باشد. این خدمات گاهی می تواند از راه اندازی یک سیستم عامل جدید شروع شده و تا مانیتورینگ کل شبکه توسط نرم افزارهای تخصصی ادامه پیدا نماید. گاهی نیز می تواند راه اندازی یک سرویس مایکروسافتی مانند سرویس پست الکترونیک سازمانی باشد و گاهی افزایش امنیت سیستم های نرم افزاری موجود در شبکه. همچنین برخی اوقات تنظیم مجدد و یا برزورسانی نرم افزارهای سازمانی را شامل می گردد. در این راستا همکاران ما آماده ارائه خدمات مورد نیاز شما می‌باشند.

  • Active directory
  • dns

خدمات ما در زمینه نرم افزارها وسرویس ها

Active directory
Microsoft Exchange
ایزابل

خدمات دیگر