window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-186962433-1');

آموزش‌های عمومی

آموزش‌های عمومی

کاربران می‌توانند لیستی از آموزش‌های عمومی در زمینه‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و علوم کامپیوتر را در این قسمت مشاهده نمایند.

برای درک بهتر تمامی کاربران، در بیان این آموزش‌های پایه‌ای سعی شده از کلمات ساده استفاده شود.

همچنین در صورت نیاز، کاربران می توانند جهت استفاده از فیلم‌های آموزشی مرتبط،

موارد رابه اطلاع اعضا سایت برسانند تا در صورت امکان، در کمترین زمان ممکن اقدام به تهیه فیلم آموزشی نمایند.

در این دسته از آموزش‌ها سعی می‌گردد آموزشهایی در زمینه‌های نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه و کاربری آنها ارائه گردد.

به طور کل در آموزش‌های عمومی کاربران می‌توانند نیازهای خود را در زمینه‌های مختلف علوم‌رایانه، نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و…

اعلام نمایند تا پس از بررسی توسط تیم تخصصی A3MT، آموزش‌های لازم جمع آوری و در اختیار کاربران قرار بگیرد.

امیدواریم بتوانیم با ارائه نیازهای کاربران، در راستای افزایش دانش فنآوری اطلاعات کاربران و هم میهنان عزیزمان قدم موثری برداریم.

 

ما همراهتان هستیم

مشکلات خود را به ما بسپارید

تحلیل، طراحی و آموزش

در تمام مراحل با شما هستیم، از تحلیل سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری سازمانی شما تا پیاده سازی، پشتیبانی و آموزش آنها
Go to Top