امنیت در شبکه

در شبکه های کامپیوتری امنیت در تجهیزات و شبکه دارای اهمیت بسیار زیادی است، از این رو بعد و حتی قبل از اجرای ساختار شبکه اقدام به پیاده سازی و بررسی موارد امنیتی می نمایند. تا جایی که گاهی نوع پیاده سازی ساختار شبکه بر اساس امنیت و تجهیزات مورد نظر آن مشخص می شود. از این رو همکاران ما خدمات گوناگونی را در حوزه امنیت شبکه ارائه می دهند که بخش هایی از آن را در ادامه مشاهده می نمایید.

  • کسپرسکی
  • سوفوس
  • میکروتیک

خدمات امنیت در شبکه شامل

سوفوس
کسپرسکی
cisco
میکروتیک
کریو
virtual LAN